ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ဘုရင္မ ဟူ၍ တစ္ဦးတည္းသာ ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုဘုရင္မမွာ မြန္ဘုရင္မၾကီး ရွင္ေစာပု ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရင္မၾကီး ရွင္ေစာပုအေၾကာင္းကို ျပည့္စံုစြာေရးသားထားေသာ စာအုပ္ေလးကို မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါသည္။
http://www.fileden.com/files/2008/7/19/2009813/chit%20oo%20nyo_shin%20saww%20pu.pdf

0 comments

Post a Comment

သင္ဘယ္ကလဲ?