ကြ်န္ေတာ္တို႕ မြန္ျပည္နယ္ဘေလာ့အား ေအာက္ပါလိပ္စာသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေရးသားမည္ျဖစ္ပါသည္ ...လာေရာက္အားေပးက်ပါဦးဗ်ာ ..

http://ramonnya.isgreat.org

0 comments

Post a Comment

သင္ဘယ္ကလဲ?