မြန္ႏွင့္ ဗမာတုိ႔၏ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းကူးခ်ိန္သည္ မြန္ႏွင့္ ဗမာတုိ႔ ေက်ာက္ဆည္ နယ္တြင္ ဆံုေတြ႔၍ အတူတကြ ေနထုိင္ခဲ႔ေသာအခ်ိန္မွ စတင္ခဲ႔ပါသည္။

ထုိအခ်ိန္အတြင္ မြန္တုိ႔သည္ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္တြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေနထုိင္ခဲ႔သည္မွာ အႏွစ္သံုးေထာင္ခန္႔ပင္ ၾကာေညာင္းခဲ႔ၿပီး၍ ယဥ္ေက်းမႈအရာတြင္ အလြန္ျမင့္မား ေနပါသည္။ မြန္တုိ႔၏ အခ်က္အခ်ာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ဒြါရ၀တီႏုိင္ငံ သည္လည္း တန္ခုိးႀကီးမားေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ မြန္တုိ႔သည္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္တကြ စာေပ အေရးအသားမ်ားကုိပါ ပုိင္ဆုိင္ထားၾကၿပီးျဖစ္၍ စိတ္သေဘာထား ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကေပၿပီး။

ယဥ္ေက်းမႈသည္ ျမင့္ရာမွနိမ္႔ရာသို႔ စီၿမဲျဖစ္သည့္အတုိင္း မြန္ႏွင့္ ဗမာတုိ႔ဆံုေတြ႕ၾကရာတြင္ ျမင့္မားေသာ မြန္ယဥ္ေက်းမႈသည္ ျမန္မာမ်ားထံသို႔ ဒလေဟာစီးသြားေပလိမ္႔မည္။ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးပညာ၊ လက္မႈပညာ၊ ဂီတအႏုပညာ၊ ဘာသာအယူ၀ါဒမ်ားႏွင့္တကြ ဘာသာစကား ေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ စာေပ အေရးအသားမ်ားပါ ျမန္မာမ်ားထံသုိ႔ ကူးစီးသြားၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မြန္ႏွင့္ဗမာကုိ ႏႈိင္းယဥ္ရာ၌ ယဥ္ေက်းမႈအရာတြင္ မြန္က ဗမာထက္အနည္းဆံုး အႏွစ္တစ္ေထာင္ ေစာသည္ကုိ သတိျပဳေစလုိပါသည္။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ သမုိင္းပါေမာကၡအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ယင္း ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားၾကားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္ကာ က်န္စစ္သားမင္း၏ မြန္ေက်ာက္စာ (၁၂)တုိင္ကုိ ဖတ္၍ အက္ပီဂရပ္ဖီယာဗားမင္နီကာ ေခၚ ဗမာေက်ာက္စာေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္ကုိတည္းျဖတ္ ျပဳစုေပးခဲ႔ေသာ အလြန္ေလးစားအပ္သည့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၏ ယူဆခ်က္သည္လည္း ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ ယူဆခ်က္ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရွးဗမာသမုိင္းပညာရွင္ မ်ားသည္ ဗမာတို႔က ပ်ဴတုိ႔ထံမွတဆင့္ ဘာသာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာေပ အေရးအသားကုိ လက္ခံရရွိခဲသည္ဟု ယူဆလုိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေတြ႕ရွိလာရေသာ သမုိင္း အေထာက္အထားမ်ား အရ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက အမွန္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပလုိ၍ သံုးႏႈန္းလုိက္သည့္ အတုိင္း '' ဗမာတုိ႔ဆရာကား မြန္ျဖစ္သည္" ဆုိသည္မွာ ထင္ရွားလွပါသည္။

ဗမာတုိ႔သည္ ေက်ာက္ဆည္နယ္တြင္ မြန္တုိ႔ႏွင့္ စတင္ေတြ႕ဆံုခဲ႔ၿပီး၊ မြန္တုိ႔ထံမွ ဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာေပအေရးအသားကုိ လက္ခံယူသည္။ ေနာင္အင္အားႀကီးထြားလာသည္ ့အခါတြင္မွ ေက်ာက္ဆည္နယ္၏ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္သုိ႔ တစတစတုိးခ်ဲ႕ကာ ပ်ဴတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ထိေတြ႕လာၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပ်ဴတုိ႔သည္ ျမန္မာတုိ႔၏ ဒုတိယ ဆရာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပ်ဴယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာအခ်ိန္တြင္ ဗမာတုိ႔သည္ မြန္ယဥ္ေက်းမႈတည္းဟူေသာ ႏုိ႔ခ်ဳိေအးကုိ တ၀ေသာက္စုိ႔ ခဲ႔ရၿပီးျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ က်ေနာ္ ဤမြန္-ျမန္မာ စာေပယဥ္ေက်းမႈေပါင္းကူးခ်ိန္ ေဆာင္းပါကုိ ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ ေရးသားေသာ မြန္ - ျမန္မာ စာေပေပါင္းကူး စာအုပ္မွ တစ္ထပ္တည္းကူးယူ ေကာင္ႏုတ္ထားပါသည္။


ဒီပုိစ့္ကုိ ကုိေမာ္စီဘေလာ့ မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

0 comments

Post a Comment

သင္ဘယ္ကလဲ?